...

Ідея

Освітній простір «Smart2U» — це проект, метою якого є сприяння всебічному розвиткові української учнівської молоді.

Головна ідея заходів, що проводяться під егідою «Smart2U», — допомогти втіленню в життя основних принципів Нової Української Школи.

Наразі серед головних завдань команди освітнього простору є такі:

  • підвищення освітнього потенціалу здобувачів освіти для формування ключових компетентностей в період навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;
  • допомога учням в усвідомленні важливості знань та, найголовніше, їх практичного використання в життєвих обставинах;
  • підтримка наскрізного використання сучасних технологій в організації навчального процесу та позакласної роботи;
  • аналіз та запровадження сучасних прогресивних освітніх зарубіжних технологій в Україні;
  • активізація інноваційної діяльності вчителів та учнівської молоді;
  • залучення до співпраці із середньою школою науковців і викладачів українських вищих навчальних закладів, а також фахівців із різних сфер діяльності людини.